Djurkommunikation/ Animal Communication

Animal Communication

 

During an animal communication, animals are given the opportunity to convey how they  feel, what they think, and how they are doing. They get to relay their own perception of life and that which goes on around them. Often, this is communicated from their higher Self-perspective, which  includes insightful information, wisdom, and problemolving.


The consciousness of animals span multiple dimentions and thus they tend to possess wisdom far beyond most human beings. They are also inclined to help us in ways we are not aware of and this they usually like to share.

 

An animal communication may include energywork and healing if needed. We can also work with trauma, often requiring several sessions to help the pet on a deeper level.

 

Sessions are usually done at-distance. In certain cases I visit onsite (this pertains to those living in the Stockholm area in Sweden)

 

I would like to add that an animal communication can be emotional for you as the owner since personal issues that have not been dealt with may be brought to light. Your pet wants nothing more than to help.


Furthermore, it is important to understand that a communication does not mean that I communicate the wish of the owner and, subsequently, the pet will obey. Communikation means increased understanding, relating true feelings, and a possibility for healing. It is based on humility and respect for another being´s personality, needs, and desires.


Regardless if you, as owner, feel I have  connected with your animal or not, you pay for the time I have set aside for you.

 


TO BOOK AN APPOINTMENT

 

E-mail me to book an appointment.

 

For at-distant-sessions: email me a recent photo of the animal where the eyes can be seen  (preferably looking towards the camera). Write down the name, age and how long they have been with you. And please add any questions around problems etc.


Prices :

 

 • At distance session: 120 Euros, which includes a minimum of 1-2  hours of communication and, in addition to that, a written documentation.

  If paid from outside of Sweden, any transaction- or bank charges on both sides will be added to the price.

  - The price may vary slightly due to changes in the currency value between the Euro and the Swedish kronor.

   

   

  • On-site session:  90 Euros per hour. However, the minimum charge for any on-site session is 180 Euros. There may be additional costs for travel time and miles depending on distance, as well as possible toll/parking fees.

   

   

   

   

   

   


  * Animal Communication is about communicating in similar ways that animals communicate with one another. That is, on a non-verbal level, which involves interpreting images, feelings and impressions communicated by the animal. It's not about observing the animal's movements or expressions on a physical level.

   

  ** My work does not include or offer any type of diagnosis or treatment of diseases. Please contact a veterinarian if in need of such services.

   

  Djurkommunikation

   

  I en djurkommunikation får djuren möjligheten att förmedla hur de känner, tänker och mår. De får uttrycka sin syn på livet och på det som sker runt dem. Ofta kommuniceras detta från deras högre själsperspektiv, vilket inkluderar insiktsfull information, kunskap och lösningar på problem.


  Djurens medvetande spänner över många  dimensioner och de sitter därför på  stor visdom om livet, ofta långt bortom människans. Det är också vanligt att de hjälper  och stödjer oss människor på subtila sätt vi inte är medvetna om. Detta brukar vara viktigt för djuren att förmedla. 

   

  En djurkommunikation kan inkludera energiarbete/healing vid behov. Vi kan även arbeta med trauman, vilket kan kräva några sessioner för att hjälpa djuret på djupet. Kommunikationen görs ofta på distans, men jag gör även hembesök.


  Jag vill även nämna att djurkommunikation kan vara känslosamt för dig som ägare då personliga problem som du inte tagit itu med kan komma att belysas. Ditt djur vill oftast inget hellre än att hjälpa.


  Slutligen, det är viktigt att förstå att en kommunikation inte innebär att jag förmedlar något från ägaren och att djuret därefter kommer att lyda ägarens önskan. Kommunikation handlar om att förstå bättre, dela sanna känslor och möjligheten till hjälp och läkande. Det baseras på ödmjukhet och respekt för en annan varelses egen personlighet och behov.


  Oavsett om du som djurägare anser att jag haft kontakt med ditt djur eller inte betalar du för den tid jag avsatt åt er.

   

   

  ATT BOKA TID

   

  Välkommen att maila för att boka en tid.

   

  Vid distanskommunikation - maila en nytagen, skarp bild på djuret där ögonen syns och helst ser mot kameran. Ange djurets namn, ålder och hur länge hon/han varit hos dig. Samt ange eventuella frågeställningar.


  Priser:

   

  • Kommunikation (distans): 1 200 kr, vilket omfattar ett minimum av 1-2 timmar kommunikation och därtill skriftlig dokumentation. 

   

  • Hembesök debiteras med  900 kr/ tim. Lägsta kostnad för ett hembesök är dock alltid 1 800 kr. Det kan ev tillkomma kostnad för restid och mil beroende på avstånd, samt ev trängselskatt och p-avgifter.

   

   

   

   

   

   

   

  * Djurkomunikation handlar om att kommunicera på liknande sätt som djuren kommunicerar sinsemellan. Dvs, på en icke-verbal nivå där informationen är fullt  tillgänglig & överförbar i kontakten mellan två sinnen - i detta fall djurets & människans. Det handlar inte om att avläsa djurets fysiska rörelser eller fysiska uttryck.

   

  ** Mitt arbete omfattar inte diagnostisering eller behandling av sjukdomar. Vänligen vänd dig till veterinär vid sådant behov.