Djurkommunikation/ Animal Communication

Animal Communication

 

Dueing an animal communication, animals are given the opportunity to convey how they truly feel, what they think and how they are doing. They get to relay their own perception of life and that which goes on around them. Often, this includes  insightful perspectives on problems and their solutions.


Animals are aware of multiple dimentions within life. It is possible for them to be active on levels we humans are not aware of. As a result, animals tend to possess wisdom far beyond most human beings. They are inclined to help and serve us in ways we are not aware of. This is often important for the animal to share.

 

An animal communication may include energywork and healing if needed. We can also work with trauma, often requiring several sessions to help the pet on a deeper level.

 

Sessions are usually done at-distance. In certain cases I visit onsite (this pertains to those living in the Stockholm area in Sweden)

 

It is important to understand that a communication does not mean that I relate something from the owner to the animal, who from then on will obey the wish of the owner. That is not communication, that is simply one sided control. Communikation means increased understanding, relating true feelings and possibility to create healing. It is based on humility and respect for another beings  personality, needs and desires.


Regardless if you, as owner, feel I have  connected with your animal or not, you pay for the time I have set aside for you.

 


TO BOOK AN APPOINTMENT

 

E-mail me to book an appointment.

 

For at-distant-sessions: email me a recent photo of the animal where the eyes can be seen  (preferably looking towards the camera). Write down the name, age and how long they have been with you. And please add any questions around problems etc.


Prices :

 

 • At distance session: 110 Euros, which includes at least 2  hours of communication and a written documentation. OBS! For lost animals, shorter sessions are offered at an adjusted price

  If paid from outside of Sweden, any transaction- or bank charges on both sides will be added to the price.

  - The price may vary slightly due to changes in the currency value between the Euro and the Swedish kronor.

   

   

  • On-site session:  80 Euros per hour. However, the minimum charge for any on-site session is 160 Euros. There may be additional costs for travel time and miles depending on distance, as well as possible toll/parking fees.

   

   

   

   

   

   


  * Animal Communication is about communicating in similar ways that animals communicate with one another. That is, on a non-verbal level, which involves interpreting images, feelings and impressions communicated by the animal. It's not about observing the animal's movements or expressions on a physical level.

   

  ** My work does not include or offer any type of diagnosis or treatment of diseases. Please contact a veterinarian if in need of such services.

   

  Djurkommunikation

   

  I en djurkommunikation får djuren möjligheten att förmedla hur de verkligen känner, tänker och mår. De får uttrycka sin syn på livet och på det som sker runt dem. Detta  inkluderar ofta insiktsfulla perspektiv på problem och dess lösningar.


  Djuren är medvetna på många nivåer och dimensioner av livet. De kan till och med vara aktiva på nivåer som vi människor är helt omedvetna om. P.g.a detta besitter djur en stor visdom om livet, ofta långt bortom människans. Det är också vanligt att de hjälper  och stödjer oss människor på subtila sätt vi inte är medvetna om. Detta brukar vara viktigt för djuren att förmedla. 

   

  En djurkommunikation kan inkludera energiarbete/healing vid behov. Vi kan även arbeta med trauman, vilket kan kräva några sessioner för att hjälpa djuret på djupet. Kommunikationen görs ofta på distans, men jag gör även hembesök.


  Det är viktigt att förstå att en kommunikation inte innebär att jag förmedlar något från ägaren till djuret och att djuret därefter  kommer att lyda ägarens önskan. Det är inte kommunikaton, det är ensidig kontroll. Kommunikation handlar om att förstå bättre, dela sanna känslor och möjligheten för hjälp till att läka. Det baseras på ödmjukhet och respekt för en annan varelses egen personlighet och behov.


  Oavsett om du som djurägare anser att jag haft kontakt med ditt djur eller inte betalar du för den tid jag avsatt åt er.

   

   

  ATT BOKA TID

   

  Välkommen att maila för att boka en tid.

   

  Vid distanskommunikation - maila en nytagen, skarp bild på djuret där ögonen syns och helst ser mot kameran. Ange djurets namn, ålder och hur länge hon/han varit hos dig. Samt ange eventuella frågeställningar.


  Priser:

   

  • Distanskommunikation: 1 100 kr, vilket omfattar minst 2 timmar, inklusive kommunikation och skriftlig dokumentation.
   OBS! För bortsprungna djur ges kortare sessioner till anpassat pris

   

   

  • Hembesök debiteras med  800 kr/ tim. Lägsta kostnad för ett hembesök är dock alltid 1 600 kr. Det kan ev tillkomma kostnad för restid och mil beroende på avstånd, samt ev trängselskatt och p-avgifter.

   

   

   

   

   

   

   

  * Djurkomunikation handlar om att kommunicera på liknande sätt som djuren kommunicerar sinsemellan. Dvs, på en icke-verbal nivå som omfattar att tolka bilder, känslor och intryck kommunicerade av djuret. Det handlar inte om att avläsa djurets fysiska rörelser eller fysiska uttryck.

   

  ** Mitt arbete omfattar inte diagnostisering eller behandling av sjukdomar. Vänligen vänd dig till veterinär vid sådant behov.