Healingsessioner/ Healing sessions

  Awaken Freedom

 

- Awaken Freedom is an in-depth healing process that opens your system to the underlying nature of freedom. It happens by releasing the charges that underly your issues. Meaning, this healing process elicits a movement that unlocks your old, worn-out "stories" (i.e., your thoughts and feelings about yourself and the world around you) that no longer serve you. Blockages on mental, emotional and physical levels can thus clear,  enabling you to more easily bring in transformation and live as an expression of your true nature. If you are not used to or untrained in perceiving and meeting with blocked emotions/charges in the body and mind, this work will gradually train you to learn how to work with your own system on quantum levels.


The process evolves from my trainings within the area of energy transformation. Years of meditation have helped me to perceive various layers of the energy system. Rarely working on surface issues, we delve deep and your system will show me where transformation is needed. In these sessions, there is now often presence

and support from the angelic realm.  


Prices: see below

Vortex healing - issue work
-
There is also the possibility to focus on releases at the very core of issues. A so called karma knot sits at the core of each major issue (Vortexhealing TM). By releasing a karma knot and its core, the issue wont have as strong of a grip/influence in your system. The release takes place using Vortexhealing TM and a specific issue-healing-protocol of 3 or 5 sessions. To release the core of an issue in all the main areas of your system, 5 sessions are required. 

 

Sessions are most often given at a distance, using Skype, Whats App or the telephone.

 

 

Prices:

Single session, 1 h:  85 Euros

Double, 2 h:  160 Euros

3 sessions package:  235 Euros

5 sessions package:  385 Euros


- prices may shift slightly according to changes in the currency value between Euros and Swedish kronor

 

 

 

 

 

 * This work does not include any type of diagnosis or treatment of disease or illness. Please turn to a physician in case of such needs.


 

 

 

  Awaken Freedom


- En djupgående healingprocess som väcker upp ditt system till sin underliggande natur av frihet. Det sker genom att nå och förlösa de laddningar som underligger dina problem. Dvs., denna healing process triggar ett förlopp som låser upp dina gamla, uttjänade "historier" (dvs dina tankar och känslor om dig själv och världen runt dig) som inte längre hjälper dig. Blockeringar på mental, emotionell och fysisk nivå kan lösas, vilket underlättar möjligheten att leva enligt ditt mest naturliga uttryck. Om du är ovan och otränad i att uppfatta och möta blockerade känslor/laddningar i din kropp och sinne kommer detta arbete att gradvis hjälpa dig att lära dig jobba med ditt system på kvantnivå.Processen har sin bas i mina utbildningar inom energitransformation. Många år av meditation har tränat mig att förnimma på olika nivåer i energisystemet. Vi arbetar sällan med ytliga orsaker utan går på djupet och ditt system visar mig vart transformation behövs. Vanligt är nu även att vi i sessionerna har närvaro av och stöd från änglanivån.


Priser: se nedan

Vortexhealing - problemfokus


- Det finns även möjlighet att fokusera på en upplösning i själva kärnan av ett problem. En så kallad karmaknut sitter i kärnan av varje större problemoråde (VortexhealingTM ). Genom att lösa upp en karmaknut och dess kärna får problemet inte lika stort grepp/influens i ditt system och ditt liv. Förlösningen görs med VortexhealingTM  genom ett specifikt healingprotokoll på 3 eller 5 sessioner. Dock, för att lösa upp kärnans influens i de viktigaste områdena i ditt system behövs minst 5 sessioner.

 

En session sker oftast på distans via Skype, Whats App eller via telefon etc.

 

 

Priser:

Enkel, 1 h:  850 kr

Dubbel, 2 h:  1 600 kr

3 sessioner:  2 350 kr

5 sessioner:  3 850 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Detta arbete omfattar inte diagnostisering eller behandling av sjukdomar. Vänligen vänd dig till en läkare vid sådant behov.