Healingsessioner/ Healing sessions

  Awaken Freedom

 

- Awaken Freedom is an in-depth healing process that opens your system to the fundamental nature of freedom. It happens by releasing the charges that underly your issues. Meaning, theprocess elicits a movement that unlocks your old worn-out "stories" (i.e., your thoughts and feelings about yourself and the world around you) that no longer serve you. Blockages on mental, emotional and physical levels can thus clear,  enabling you to more easily bring in transformation and live as an expression of your true nature. If you are not used to or untrained in perceiving and meeting with blocked emotions/charges in the body and mind, this work will gradually train you to learn how to work with your own system on deep levels.


The process has evolved from my trainings within the area of energy transformation. Years of meditation have helped me to perceive various layers of the energy system. We rarely work on surface issues, but rather delve deep. Your system will show me where transformation is needed. In these sessions, there is often the presence

and support from the angelic realm.  


Prices: see below

Vortex healing - issue work
-
There is also the possibility to focus on releases at the core level of issues. At the core of each major issue, there is a so called karma knot (Vortexhealing TM). By releasing it, the issue wont have as strong of a grip/influence in your system and usually creates a major positive effect. The release takes place using Vortexhealing TM and a issue-healing-protocol of 3 or 5 sessions. To release the core of an issue in all the main areas of your system, 5 sessions are required. 

 

Sessions are most often given at a distance, using Skype, Whats App or telephone.

 

 

Prices:

Single session, 1 h:  90 Euros

Double, 2 h:  170 Euros

3 sessions package:  240 Euros

5 sessions package:  400 Euros


- prices may shift slightly according to changes in the currency value between Euros and Swedish kronor

 

 

 

 

 

 * This work does not include any type of diagnosis or treatment of disease or illness. Please turn to a physician in case of such needs.


 

 

 

  Awaken Freedom


- En djupgående healing som väcker upp ditt system till sin grundläggande natur av frihet. Det sker genom att förlösa negativa laddningar som underligger dina problem. Dvs., processen börjar låsa upp dina gamla uttjänade "historier" (tankar och känslor om dig själv och världen runt dig). Blockeringar på mental, emotionell och fysisk nivå kan lösas och underlättar möjligheten att leva i ditt mer naturliga och lyckliga uttryck. Om du är ovan och otränad i att uppfatta och möta blockerade känslor/laddningar i din kropp och sinne kommer detta arbete även gradvis att hjälpa dig att förnimma och  jobba med ditt system på djup nivå.Processen har sin bas i mina utbildningar inom energitransformation. Många år av meditation har tränat mig att förnimma på olika nivåer i energisystemet. Vi arbetar sällan med ytliga orsaker utan går på djupet och ditt system visar mig var transformation behövs. Vanligt är nu även att vi i sessionerna har närvaro av och stöd från änglanivån.


Priser: se nedan

Vortexhealing - problemfokus


- Det finns även möjlighet att fokusera på en upplösning i själva kärnan av ett problem. I  kärnan av varje större problemoråde sitter en sk karmaknut (VortexhealingTM ). Genom att lösa upp den får problemet inte lika stort grepp/influens i ditt system och ditt liv. Detta brukar upplevas som en stor positiv effekt. Förlösningen görs med VortexhealingTM  genom ett healingprotokoll på 3 eller 5 sessioner. Dock, för att lösa upp kärnans influens i alla de viktigaste områdena i ditt system behövs minst 5 sessioner.

 

En session sker oftast på distans via Skype, Whats App eller via telefon etc.

 

 

Priser:

Enkel, 1 h:  900 kr

Dubbel, 2 h:  1 700 kr

3 sessioner:  2 400 kr

5 sessioner:  4 000 kr

 

 

  

 

 

 

 

 

* Detta arbete omfattar inte diagnostisering eller behandling av sjukdomar. Vänligen vänd dig till en läkare vid sådant behov.