Hem/ Home


Personal Growth & Healing for Humans & Animals


"Unique healing sessions based in deep spiritual insight, clear psychic perception, & powerful transformational healing -  with the added value of input by two ´real life´ healer dogs"

Awaken Freedom Healing
(English below)

- Awaken Freedom  riktas direkt  till roten av det som behöver transformeras i dig för att skapa förändring och röra dig mot mer frihet, självinsikt och hälsa. Dessa sessioner påverkar ditt nuvarande liv, men samtidigt även dina tidigare och kommande liv och utveckling. Arbetet fokuserar på att nå och lösa den laddning som underligger dina problem. Transformation sker på djup "kvantnivå" i  harmoni med din största utvecklings-möjlighet och hjälper dig att  på sikt förbättra din inre vägledning och manifesteringsförmåga. Sessionerna har ofta störd från änglanivån. Det är en process som du själv ansvarar för att ta vidare ... Läs mer

 

- Awaken Freedom focuses directly at that which needs to  transform within you to help you shift and move towards more freedom, deeper spiritual insights and health. The sessions effect your current life, but simultaneously also your previous and comming lives and paths for growth.  Transformation takes place on deep levels in alighnment with your greatest possibility for growth and will, down the line, help you to improve your inner guidence and manifesting ability. It is a powerful process that effects your energy system on "quantum" levels and reconnects to your underlying cosmic nature. Sessions are often supported by the angelic realm. Yet, moving forward in this process will be your own responsibility... Learn more

Djurkommunikation
Animal communication
(English below)


- En djurkommunikation öppnar upp för    förståelse och möjlig problemlösning, vilket    hjälper både djur och människa att nå en bättre och gladare situation. Jag arbetar med djurkommunikation på ett sätt som oftast är berikande och helande för både djur och människa då vi belyser  djurets personlighet och önskan på djupare (och högre) nivåer, samt förmedlar djurets viktiga insikter och budskap till familjen. Hjälp att förstå konflikt och trauma, samt att nå ett helande för både djuret och familjen är några... Läs mer

- Animal communication  facilitates understanding and problem solving, which subsequently helps create a stronger and happier bond between you and your pet. The way I work with animal communication tends to be enriching and healing for both pet and human. We shed light on the deeper aspects of the animal´s personality and desires and bring forth important insights and messages for the family. Help to undersstand conflicts and trauma, as well as healing for both the animal and their family are examples... Learn more

Healing med djur
Healing with animals


- Healing för grupp eller enskild tillsammans med hundarna Peggy och Leon. Djur är kraftfulla healers & vi kommer att jobba tillsammans ... Läs mer


- Healing for groups or individuals in the presence of the two dogs Peggy and Leon. Animals are powerful healers & we will be working together ... Learn more

Sessioner är kraftfulla pusselbitar och du lägger pusslet för din eller ditt djurs utvecklingExperiences:


" I had an incredible experience with Anna Carin's session. I was able to clean out my old trauma from my core with one session. Anna Carin has an amazing gift to heal people through her energy."
//Anne from Virginia, USA


****

"I am deeply impressed by you, AnnaCarin, that you so accurately could pinpoint and "see" what I felt. You helped me release many "monsters" and dissolved them into the light. It was such a wonderful and liberating experience. [Both dogs participated in the session]. Peggy was by my feet throughout the whole session & continued the healing after it had ended. And Leon too shared  his wisdome. You are all amazingly gifted at what you do. Thank you."//Inger

  ”Jag blev djupt imponerad av dig AnnaCarin att du så säkert kunde pricka in och se det jag kände. Du hjälpte mig att släppa taget om flera "monster" och löste upp dem i ljuset. Det var en härligt befriande upplevelse. [Hundarna Peggy & Leon deltog i sessionen] Peggy var ju med och låg vid mina fötter under hela sessionen och när den var slut så fortsatte hon att ge mig Healing. Och Leon "kom in" med sin klokskap. Du/Ni är fantastiskt duktiga på det ni gör, kändes mycket seriöst och gav mig mycket. Tack Alla Underbara Tre// Inger 


****

"You are absolutely amazing. I have never before experienced such clear messages, so detailed. This way you can really help your pet if there is a problem. Thank you once more..."// Eva

"Du är helt fantastisk. Jag har aldrig varit med om så klockrena budskap så detaljrika. På det här sättet kan man ju hjälpa sitt djur om det är problem. Tack än en gång..."// Eva


                 *****

“Our cat Lucia has been the centre of our lives for four years. When our baby girl arrived, Lucia became terrified and withdrawn,  she stopped claiming any territory as her own in the home, she made herself an outsider which caused me a tremendous amount of pain. After a brief communication with Anna Carin, Lucia began to join us with the baby while Anna Carin waited for her. That evening, Lucia came and sat with me & the baby. The next day she came and looked at the baby for the first time and shone up again with some of the confidence she used to ooze. One session broke the back of the fear and brought her back to us”
// Carla


                  *****

“Since the session, things have happened that show me that you have been able to open up the blocks that I was coming across …That’s a huge shift!” // Emily


*****

"AnnaCarin is a wonderful animal communicator... We were puzzled by why our dog was chewing at his tail and at our curtains, something he had never done before. It was wonderful to see what our dog had to share with AnnaCarin. And the answer was also a surprise. In a joyful, playful, and light-hearted way, he communi-cated that his behavior was reflecting some dynamics in the family. This was so appropriate, but something we hadn’t thought about. So, after changing some things, Apollo’s behavior stopped. Thank you AnnaCarin for being our translator and inspiration to better listen to our dog..."
 // Marjan


                 *****

"I am deeply impressed by your work"// MariAnne
"Jag är djupt imponerad av ditt jobb" // MariAnne


*****

"Idag red jag igen & jag har aldrig tidigare varit med om att hon varit så försiktig och lyhörd, stannade tvärt när jag bad henne & gick med små, små steg. Och det berodde inte på mig för jag var jättespänd //P.
Responsen är mattes & kom dagen efter djur- kommunikationen på plats med häst B, vilket bla handlade om mattes rädsla för att rida.


                 *****