Healing med djur/ Healing with animals

Healing with animals

            

The dogs Peggy and Leon invite you to a unique group healing with them alongside me, their guardian.


Peggy and Leon are two powerful healers. They perceive nuances deep in the human energy system and can detect obstructions blocking the natural flow in our bodies. Animals are generally in contact with  spiritual Source and can act and heal from that level. Peggy and Leon have asked to do these sessions in order to help us humans on our physical and spiritual path.


A session is similar to a guided meditation but in the presence of the dogs. Participants will lie down or sit down and I will relate what goes on energetically as well as partake in the healing.  Both dogs can move around freely and may not necessarily lay down. Someone may bark. Someone may place a paw on the client 's body if needed. Every session is different and it's all up to them.


Preliminary session length: 1 hour, but it can vary. These sessions can also easily be done at distance - online for ex via Skype.


Introductory price:

Group: 45 Euros/person and a minimum of 5 persons in the group
Individual: 115 Euros.
 

 

 Healing med djur

            

Hundarna Peggy och Leon bjuder in till en unik grupphealing ledd av dem själva tillsammans med mig, deras matte. 


Peggy och Leon är kraftfulla healers. De uppfattar nyanser djupt i människans energisystem och ser orsakerna som hindrar det naturliga flödet i våra kroppar och sinnen. Djur är i allmänhet i kontakt med det stora andliga varandet och kan agera och hela därifrån. Peggy och Leon har bett om att få göra dessa sessioner för att hjälpa oss människor på vår fysiska och andliga väg.


Sessionen liknar en guidad meditation i hundarnas närvaro. Deltagarna ligger eller sitter ned och jag förmedlar det som sker energimässigt samt deltar i det helande arbetet. Hundarna kan röra sig fritt och ligger inte nödvändigtvis still. Det kan skällas ibland, de kan lägga tassarna mot vår kropp. Varje session ser olik ut och det är upp till dem.


Preliminär sessionslängd: 1 timme, men det kan variera. Dessa sessioner kan även med fördel ges på distans - online via tex Skype.

Introduktionspris:
Grupp: 450 kr/person och minst 5 personer i gruppen.
Individuell: 1 150 kr Livet enligt djuren

av Ami Sundeman

är boken där Peggy 

och Leon (med flera 

djur) berättar om 

sin fascinerande 

inblick i livet och på

människan sett ur

deras unika perspek-

tiv, vilket inkluderar

det stora varandet/
alltet som människan

vanligen glömt bort och därför missar att ta del av. 

En helt fantastisk bok med djupa och kloka insikter till stor hjälp för den som vill utforska mer om sig själv, om vår underliggande natur och vår koppling till allt runt om och i hela skapelsen. Mycket av det djuren berättar styrks redan av kvantfysiken och mycket i den här boken kommer spränga de snäva gränser som vi människor satt upp för oss själva och allt runt oss.


Här kan du läsa mer om boken
Här kan du beställa boken